• 17-åringer bør få førerkort, mener Trygg Trafikk og Transportøkonomisk institutt. Erfaringen de opparbeider vil føre til at færre blir innblandet i ulykker de første årene som bilister.

    FOTO: HARALD WISLØFF

  • 17-åringer bør få førerkort, mener Trygg Trafikk og Transportøkonomisk institutt. Erfaringen de opparbeider vil føre til at færre blir innblandet i ulykker de første årene som bilister.

    FOTO: HARALD WISLØFF

Derfor bør 17-åringer få kjøre bil alene

«Gradert førerkort» vil gi færre ulykker.

Ungdom på 17 år eller 17 1/2 år bør få «gradert førerkort», mener Transportøkonomisk institutt (TØI).

 Det gir den håpefulle mer og bedre erfaring som i sin tur gjør at sjansen for å bli innblandet i ulykker går ned.

Men førerkortet må få begrensinger. Blant annet vil 17-åringen ikke få lov til å kjøre om natten eller ha med seg jevnaldrende passasjerer.

Også all bruk av mobiltelefon skal være forbudt for 17-åringen med førerkort.

 

Erfaring gir trygghet

Hvorfor mener TØI-forskerne at det vil gi færre ulykker om 17-åringer får et begrenset førerkort?

Jo, når ungdommen kjører under begrensede og kontrollerte former, enten alene eller med ledsager, opparbeides erfaring i forholdsvis trygge omgivelser. I tillegg vil ordningen føre til mindre kjøring med moped og lett motorsykkel blant 17-åringer, noe som også bidrar til færre ulykker.

Les også

Her er våre tips om bruktbilkjøp

Unngå at kjøpet fører til skuffelse, plunder og krangel.

 

Når føreren får sitt endelige førerkort som 18-åring, har han eller hun såpass bred erfaring at risikoen for å bli innblandet i ulykker synker, mener TØI. Den positive effekten vil dekke både perioden ungdommen har gradert førerkort og etter fylte 18 år.

 

Øvelseskjøring i tillegg

Rapporten fra Transportøkonomisk institutt er laget på oppdrag fra Trygg Trafikk, og forutsetningene for risikoberegningene er at det graderte førerkortet ikke gjelder i perioden fra 23 om kvelden til 06 om morgenen, i tillegg til passasjerforbudet og mobilforbudet.

I tillegg er forutsetningen at 17-åringen i denne perioden kjører 100 timer med ledsager, enten privat eller med kjørelærer.

Det graderte førerkortet er altså ingen snarvei til lappen, men et tiltak som er tenkt sammen med øvrig kjøreopplæring og øvelseskjøring.

 

74 færre i ulykker

TØI har gjort flere beregninger på ulykkesrisikoen, men hvis man sier at begrensningene i det graderte førerkortet blir overholdt med 75 prosent, og den 17 år gamle føreren i tillegg gjennomfører 100 timer med ledsager, vil 74 personer færre bli innblandet i ulykker med personskader i løpet av perioden med gradert førerkort og rundt to år etter fylte 18 år.

Hvis 17-åringen kjører med gradert førerkort uten de minst 100 timene med ledsagerkjøring i tillegg, vil effekten bli 38 færre innblandete i ulykker med personskade, altså en halvert effekt.

Les også

Fritt frem for elbilene i kollektivfeltet

Elbilsjåførene får kjøre fritt i kollektiveltene i nye åtte år.

 

Hvis 17-åringen kjører alene, fortsatt uten tillegget på 100 timer med ledsager, men overholder alle begrensinger 100 prosent, øker effekten igjen. Da vil 74 færre personer være innblandet i ulykker.

Grunnlaget for beregningen er kullet med 26.000 18-åringer som har førerkort. Den positive effekten vil etter et par år flate ut når man som bilist uansett har opparbeidet erfaring. Effekten er også noe bedre om føreren får gradert førerkort fra 17 år fremfor 17,5 år.

 

Må kjøre opp på vanlig måte

Det er flere usikre momenter i beregningene, noe TØI understreker.

Men tallene viser likevel at «øvelseskjøring alene» har størst effekt (færre innblandet i ulykker) om det kombineres med kjøring med ledsager.

TØIs forutsetning er også at 17-åringen har hatt ordinær føreropplæring og kjørt opp på vanlig måte før han eller hun får det graderte førerkortet.

 

Foreslår forsøksprosjekt

På grunnlag av rapporten fra TØI ønsker nå Trygg Trafikk at ungdom skal kunne få gradert førerkort når de er 17,5 år gamle. Flere andre land, blant annet i Canada, Australia og flere amerikanske stater, har positive erfaringer med graderte førerkort.

TØI foreslår et forsøksprosjekt med grundig analyse for å kunne slå fast om beregningene er riktige.

– Jeg tror forsøksprosjektet kan gi enda bedre effekt enn det vi har regnet oss frem til. Det at ungdom inngår i et forsøk og opplever at de «passes på» vil kunne gi gunstige effekter som vi ikke har kunnet tallfeste i beregningene, mener forskningsleder Torkel Bjørnskau i TØI.

 

Følg oss på Facebook!

 

Bør 17-åringer kunne ta førerkort og «øvelseskjøre alene»? Debattér saken!